„Imajte na umu da se zbog mera Covid-19 maksimalan broj osoba može razlikovati. “