Uslovi korišćenja

 

 1. Uslovi korišćenja


Ova pravila i uslovi – koji se mogu povremeno menjati – primenjuju se na sve naše usluge koje se pružaju direktno ili indirektno putem Interneta, e-pošte ili telefona. U slučaju posebnih ponuda, vanrednih cena i uslova najma smeštajnih jedinica, Arena 88 Rooms doo stavlja na raspolaganje samo određeni broj smeštajnih jedinica i prilikom popunjenja takvog kontingenta prestaje promocija za koju su vezane takve posebne cene ili uslovi. Pristupanjem, pregledom i korišćenjem naše veb stranice i/ili rezervacijom, prihvatate i suglasni ste da ste pročitali, razumeli i pristali na navedene uslove (uključujući i Politiku privatnosti).

1.1 Obim naše usluge

Na ovoj veb stranici predstavljamo naše hotele (uključujući sve vrste smeštaja) putem koje posetioci mogu rezervisati smeštaj. Rezervisanjem smeštaja ulazite u direktan (pravno obvezujući) ugovorni odnos sa smeštajnom jedinicom koju rezervišete. Naše usluge su namenjene isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Zbog toga nije dopušteno preprodavanje, dubinsko povezivanje (deep-link), korišćenje, kopiranje, nadgledanje (npr. spider, scrape), prikazivanje, preuzimanje ili reproduciranje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera, proizvoda ili usluga sa naše stranice za bilo koje komercijalne ili konkurentske aktivnosti ili namene.

1.2 Garancija cene

Cene na našoj stranici su visoko konkurentne. Sve cene na našoj veb stranici uključuju PDV i druge poreze, osim ako nije drugačije naznačeno na veb stranici ili u e-mailu – potvrdi. Ponekad se na našoj veb stranici nude i niže cene, ali one uključuju posebna ograničenja i uslove, na primer u vezi sa otkazivanjem i povratom novca. Molimo Vas da pažljivo pregledate podatke o smeštajnoj jedinici i detalje o cenama i uvetima pre rezervisanja smeštaja. Konvertor valuta je namenjen samo u informativne svrhe i ne treba ga smatrati preciznim i vremenski tačnim; stvarni kursevi mogu biti različiti.

1.3 Bez provizije

Naše usluge ne uključuju proviziju, nećemo Vam naplatiti uslugu rezervaciju niti ćemo dodati bilo kakvu naknadu na trošak smeštaja. Nećemo naplatiti nikakav iznos sa Vaše kreditne kartice, jer ćete cenu smeštaja platiti direktno.

1.4 Kreditna kartica

Za potvrdu rezervacije potrebne su nam informacije o Vašoj kreditnoj kartici. Zato ćemo proslediti podatak o Vašoj kreditnoj kartici smeštajnom objektu gde ste izvršili rezervaciju. Radi čuvanja i kriptografske zaštite podataka Vaše kreditne kartice koji nam se prenose za naše usluge koristimo sigurnu tehnologiju. U slučaju posebnih cena ili ponuda Vaša kartica može biti predautorizirana ili s nje može biti naplaćen trošak (ponekad bez ikakve mogućnosti povrata) odmah po potvrdi rezervacije. Molimo da proverite detalje i uslove smeštaja pre nego što ga rezervirate.

1.5 Otkazivanje

Rezervacijom smeštaja, prihvatate i suglasni ste s našom politikom otkazivanja  i nedolaska, kao i sa svim dodatnim uslovima (isporuke) koji se mogu odnositi na Vašu rezervaciju ili boravak. Opšta politika otkazivanja i nedolaska za sve smeštajne objekte dostupna je na našoj veb stranici tokom postupka rezervacije i u e-mailu za potvrdu. Imajte na umu da pojedine cene ili posebne ponude ne ispunjavaju uslove za otkazivanje ili promenu. Molimo Vas da detaljno proverite detalje o smeštajnoj jedinici pre nego što izvršite rezervaciju.

1.6 Dalja korespodencija

Osim e-maila kojim se potvrđuje rezervacija, poslat ćemo Vam dalja obaveštenja, e-mailove o odabranim detaljima naših usluga i proizvoda ako ste na to pristali.

1.7 Odricanje od odgovornosti

U skladu sa ograničenjima navedenim u ovim pravilima i uslovima, odgovorni smo samo za direktnu štetu koju ste stvarno pretrpeli, platili ili koja je nastala zbog pripisanog nedostatka naših obaveza u vezi sa našim uslugama, do najvišeg zbirnog iznosa sveukupnog troška Vaše rezervacije koji je naveden u e-mailu s potvrdom (bilo za jedan događaj ili više povezanih događaja).

1.8 Razno

Ako nije navedeno drugačije, softver neophodan za naše usluge, dostupan ili korišten na našoj veb stranici i prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava)sadržaja i informacija i materijala na našoj veb stranici u vlasništvo su Arena 88 Rooms. Ova pravila i uslovi naših usluga bit će upravljani i tumačeni u skladu sa srpskim pravom, a  svi sporovi koji proizlaze iz ovih opštih pravila i uslova i naših usluga rešavati će se isključivo pred  nadležnim sudom u Beogradu, Srbija.

 1. Pravila i uslovi za hotele

2.1 Opći uslovi i odredbe

 • PDV je uključen u cenu.
 • Boravišna taksa nije uključena u cenu. Cena boravišne takse po osobi dnevno iznosi:
  • od 01.01. do 28.02 / od 01.11. do 31.12. – € 0,95;
  • od 01.03. do 31.05. / od 01.10. do 31.10. – € 1,10;
  • od 01.06. do 30.09. – € 1,50.
  • Deca do 11,99 godina starosti ne plaćaju boravišnu taksu dok deca od 12 do 17,99 godina starosti imaju 50% popusta.

 

2.2 Rezervacija sa garancijom kreditne kartice

Rezervacija putem Interneta zahteva od korisnika da popuni bazu podataka, pri čemu se potvrda izdaje na temelju podataka kreditne kartice koje gost daje putem sigurnog sistema. Podaci o kreditnoj kartici se koriste isključivo kao garancija dolaska i nikakva transakcija neće biti učinjena, osim u slučaju kada:

  • gost izda posebno odobrenje za transakciju
  • gost se ne pojavi ili kasno otkaže svoju rezervaciju
  • avansno plaćanje potrebno za potvrdu rezervacije.

2.3 Dolazak /odlazak

Dolazak se mora dogoditi određenog datuma između 15 i 22 časova. U slučaju kašnjenja gost mora na vreme obavestiti Arena 88 Rooms doo. U protivnom, soba će biti čuvana do 10 sati sledećeg dana, nakon čega može biti izdana. Po dolasku za registraciju svaki je gost dužan pokazati lični dokument. Gost mora napustiti sobu i odjaviti se (chack-out) najkasnije do 10 sati na dan odlaska.

2.4 Odgovornost Arena 88 Rooms doo

 
Arena 88 Rooms doo ne preuzima odgovornost u slučajevima loma, nezgode, gubitka, krađe ili bilo kakvih neugodnosti u sobi. Ipak, Arena 88 Rooms doo će pružiti pomoć u rešavanju problema. Zahtevi za naknadu štete moraju se dogovoriti direktno sa smeštajnim objektom. U slučaju pravnih sporova nadležan je isključivo sud u Beogradu, Srbija.

2.5 Posebna pravila

Arena 88 Rooms doo zadržava pravo da u slučaju nepredviđenih okolnosti, zameni sobu za drugu koja ima slične standarde. Eventualne dodatne troškove snosi Arena 88 Rooms doo. Zahtevi za određenim sobama (sprat, broj itd.) će se razmotriti, ali se ne mogu ni na koji način garantirati. Opis uređenja soba u našem katalogu može se razlikovati u izuzetnim slučajevima. Osoblje Arena 88 Rooms doo ovlašteno je ući u sobu i bez Vašeg prisustva kako bi se obavili eventualni popravci ili radi potreba održavanja. U slučaju posebnih ponuda, izvanrednih cena i uslova za  iznajmljivanje smeštajnih jedinica, Arena 88 Rooms doo stavlja na raspolaganje samo određeni broj smeštajnih jedinica i prilikom popunjenja takvog kontingenta prestaje i sama promocija za koju su takve posebne cene ili uslovi bili vezani.